Kontakt

Naam (Verplicht veld)

E-mail (Verplicht veld)


Telefoon


Adres


Wat kunnen wij voor u doen?


    

Privacy Policy:
Met dit contactformulier kunt u uw aanvraag naar ons verzenden. Uw gegevens worden via e-mail doorgestuurd naar onze provider en zullen onmiddellijk na het beantwoorden worden verwijderd, op voorwaarde dat er geen wettelijke vereisten voor opslag zijn. Een gebruik voor een ander doel of een gegevensoverdracht aan derden vindt niet plaats. U kunt uw toestemming voor gegevensverzameling en -gebruik op elk gewenst moment intrekken door een bericht naar ons te sturen. In geval van annulering worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

Telefoon:  +49 (0) 3212 1279234
  (12,5 cent/min. uit het Duitse net)

Telefax:  +49 (0) 3212 1432536
  (12,5 cent/min. uit het Duitse net)

Web:  www.biermann.be
 www.biermann.be/m/ voor de Mobiele website
 www.jacbiermann.de
 www.jacbiermann.de/m/ voor de Mobiele website
Informatie volgens § 5 TMG:

Website "Jac Biermann Media Service"  Webpresentie sinds 1999


Ontwerp en conceptie:

Jac Biermann
© Copyright 1999 - 2019 by Jac Biermann


Disclaimer:

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op volgende websites www.biermann.be en www.jacbiermann.de

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de www.biermann.be of www.jacbiermann.de site

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel www.biermann.be of www.jacbiermann.de zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. www.biermann.be of www.jacbiermann.de garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. www.biermann.be of www.jacbiermann.de wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer www.biermann.be of www.jacbiermann.de links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. www.biermann.be of www.jacbiermann.de aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door www.biermann.be of www.jacbiermann.de niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

www.biermann.be of www.jacbiermann.de behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.biermann.be of www.jacbiermann.de of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

www.biermann.be of www.jacbiermann.de behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Duits recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Duitsland.

SSL-Verschlüsselung

Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.

Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

Quelle: Disclaimer von eRecht24, dem Portal zum Internetrecht von Rechtsanwalt Sören Siebert.